Missie

BBC Laakdal wil zijn jeugdspelers een sterke opleiding bieden in een kwalitatief en gediplomeerd kader waarbij er speciale aandacht wordt besteed aan de fundamentele aspecten van het basketbal zodat er een optimale doorstroming ontstaat van eigen jeugdspelers naar competitieve seniorenteam(s).
Naast het streven naar tevreden leden, ouders, supporters en sponsors op sportief vlak, wensen wij dit ook te doen op sociaal & organisatorisch vlak binnen alle dimensies van de club.
 
Visie
 
BBC Laakdal kiest bewust voor een jeugdopleiding die een centrale rol inneemt binnen de club. De hoofddoelstelling is duidelijk: onze jeugdspelers opleiden zodat zij hun aanwezige talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
Bij de min 6-jarigen wil BBC Laakdal werken aan de algemene bewegingsvaardigheid en coördinatie van zijn spelertjes om hen op een leuke en verantwoorde manier voor te bereiden op het basketbal. Via het organiseren van Multimove komen alle bewegingsfamilies (kruipen, sluipen, springen, hangen, etc..) aan bod zodat de kinderen zich op een speelse en leuke manier leren bewegen. Via balspelletjes wordt er gewerkt aan de coördinatie en het tactisch inzicht van de kinderen en dat in een recreatieve sfeer.

Bij de min 12-jarigen betekent dit dat we vooral werken aan de basistechnieken van het spelletje om technisch zeer onderlegde en indien mogelijk technisch superieure spelertjes te kweken. Extra-sportieve doelen zijn zeker vriendschap, teamwork en fairplay en dat in een kindvriendelijke omgeving waarin onze spelertjes zich goed voelen. Als er spelertjes het niveau ontgroeien, dan wordt er in samenspraak met jeugd coördinator, coach en ouders gezocht naar een oplossing. Bij de plus 12-jarigen werken wij aan competitieve ploegen maar steeds in functie van de opleiding van de spelers. Opleiding staat immers centraal in onze basketacademie. Op sportief vlak streven we naar spelers die op een verstandige manier basketbal spelen. Niet door hen te laten denken in patronen, maar door hen inzicht te laten verwerven in het spelletje. Techniek blijft hierin een belangrijke rol innemen en is van essentieel belang om te kunnen uitgroeien tot dwingende spelers.


Op defensief vlak is onze basisinstelling om hard maar correct te verdedigen als geheel. Op extra-sportief vlak werken we aan spelers met een juiste ‘work-ethic’ en een gezonde wil om te winnen. Bij onze seniorploeg(en) bouwen we verder op bovenstaande basisprincipes met steeds een lange termijnvisie voor ogen. We streven daarom naar een langdurige samenwerking met coaches en trachten zoveel mogelijk jeugdspelers te laten doorstromen naar onze seniorteams.
Op deze manier willen we met ons A team een vaste waarde worden in de competitie en binnen onze mogelijkheden verder groeien.
Essentieel is de mentaliteit die in deze teams heerst: een positieve ingesteldheid, optimale aanwezigheid op trainingen en een maximale betrokkenheid met de club en de jeugdwerking.

Als club tot slot engageren we ons om voor dit alles een zo optimaal mogelijke omkadering te zorgen. We trachten structureel verder te groeien tot een stabiele familie club die zowel sportief als sociaal een meerwaarde biedt aan haar leden.